Eraberritzeko administrazioaren Digitalizazioa

Aurreikusitako neurrien artean erreforman, 1 ministerioari dagokio Lurralde Politika aurrera eramateko zerikusia duten lurraldeen arteko lankidetzak, zehazki:

  • Eskualdeen arteko lankidetza indartzea eraberritzearen bidez 40/2015 legea.
  • Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen erreformari buruzko legea onartu zenean, udalerrietako oinarrizko estatutuaren biztanle gutxiko udalerrietan despopulazio- eta Arriskua.

Erreforma horiek bete behar dira hartutako konpromisoak europako batzordearekin exekutatzeko erabakia eta kontseiluaren funtzionamendu-arauak adostutako izan dira dagokienez 145 eta mugarriak 147.