Director General de Función Pública

JAVIER RUEDA VÁZQUEZ

Foto de Javier Rueda Vázquez

Nacido en Lugo en 1965.

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e funcionario do Corpo Superior de Administradores Civís do Estado. Foi, desde 2008 e ata hoxe, subdirector xeral de Xestión de Retribucións e Postos de Traballo, da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas do Ministerio de Facenda.

Anteriormente, foi secretario xeral do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM), do Ministerio de Cultura (2004-2008), subdirector xeral de Ordenación Normativa e Coordinación, da Secretaría Xeral de Política Científica, do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía (2003-2004), secretario xeral do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía (2001-2003), secretario xeral do Instituto Nacional de Investigación e Tecnoloxía Agraria e Alimentaria (INIA), do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía (1999-2001), e subdirector xeral adxunto da Subdirección Xeral de Custos de Persoal Laboral, na Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas, do Ministerio de Facenda.

Formou parte tamén do Consello de Administración da Sociedade Estatal Canle de Navarra, do Consello Reitor do Parque Móbil do Estado, secretario xeral da Fundación Teatro Real e membro do Padroado do Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.