Outras Sedes

  • Rúa de Monte Esquinza,  15, 5ª planta onde está situada a Oficina Orzamentaria, dependente da Subsecretaría.
  • Rúa de Monte Esquinza,4,  onde na 4ª planta está situada Oficialía Maior, e na planta baixa a Subdirección Xeral de Coordinación da Administración Xeral do Estado nas Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía, ambas adscritas á Subsecretaría do Departamento.
  • Rúa de Serrano, n.º 3, primeira planta, na que está situada a División de Recursos e Relacións cos Tribunais, da Secretaría Xeral Técnica.
  • Rúa de Goya, 6. Dirección Xeral de Coordinación da Administración Periférica.