Secretaría de Estado de Función Pública

Esta Secretaría de Estado sitúase desde o 7 de xuño de 2018 no Ministerio de Política Territorial e Función Pública, e está regulada polo Real Decreto 863/2018, de 13 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Política Territorial e Función Pública.

Secretario de Estado de Función Pública: José Antonio Benedicto Iruiñ.

Órganos de apoio e asistencia:

 • Gabinete (rango de subdirección xeral): Óscar Graefenhain de Codes.
 • Instituto para a Avaliación de Políticas Públicas (rango de subdirección xeral)
 • Oficina de Planificación Estratéxica (rango de subdirección xeral): Pablo González de Ferreiro ​Fernández.

Órganos directivos dependentes:

Organismos públicos adscritos a través da Secretaría de Estado:

Órganos colexiados:

 • Comisión Coordinadora de Inspeccións Xerais do Servizo do Departamento Ministeriais.
 • Conferencia sectorial de Administración Pública.
  • Comisión de Coordinación de Emprego Público.
  • ​​Comisión sectorial de Administración Electrónica (presidida pola Secretaría Xeral de Administración Dixital).​
 • Foro do Goberno Aberto.
 • Comisión sectorial do Goberno Aberto.

COMPETENCIAS  (Artigo 6 do Real Decreto 863/2018,  de 13 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Política Territorial e Función Pública.)