DX Cooperación Autonómica e Local

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA

Nacido en Melilla en 1955

É licenciado en Ciencias Políticas e Socioloxía, licenciado en Xeografía e Historia e funcionario do Corpo Superior de Técnicos da Seguridade  Social.

Ata hoxe, era asesor na Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Autónomas e os Entes Locais e representante español no Comité de Política Rexional do OCDE. A maior parte da súa carreira profesional ha tido relación coa política territorial, como subdirector xeral de Cooperación Sectorial (1996-1999), subdirector xeral de Asuntos Relacionados coas Comunidades Europeas (1999-2002), ou subdirector xeral de Relacións coas Comunidades Autónomas (2004-2008).

Foi tamén asesor no Gabinete do Presidente do Goberno (2008-2011), colaborou en proxectos de desenvolvemento de procesos descentralizadores en países como Bolivia, Venezuela, Tunes e Chile, e prestou servizos no Instituto Social da Mariña, en Barcelona, e na Consellería de Benestar Social da Xunta de Castela e León (1986-1990).

É autor de publicacións sobre cuestións relacionadas co federalismo, relacións intergobernamentais e cooperación interadministrativa, participación das Comunidades Autónomas nos asuntos comunitarios europeos e o cumprimento da Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias.