Réxime xurídico

O sistema de distribución de competencias entre o Estado e as Comunidades Autónomas, configurado no Título VIII da Constitución así como nos diferentes Estatutos de Autonomía, conta cun sistema de protección xurisdicional, regulado nos artigos 161 e seguintes da Constitución, así como na Lei Orgánica 2/1979, de 3 de outubro, do Tribunal Constitucional. En concreto, polo que respecta ao sistema de distribución de competencias, corresponde ao Tribunal Constitucional a competencia para coñecer:

  • Do recurso de constitucionalidade contra leis e disposicións normativas con forza de Lei.
  • Dos conflitos de competencia entre o Estado e as Comunidades Autónomas ou dos destas entre si.

Na práctica, o desenvolvemento do sistema autonómico español necesitou recorrer á decisión xurisdicional do Tribunal para dirimir as controversias expostas entre o Estado e as Comunidades Autónomas sobre o contido e alcance das competencias atribuídas a cada un destes niveis. Desta forma, desde hai xa anos asúmese o papel básico que a xurisprudencia constitucional ha desempeñado para precisar o ámbito das competencias e responsabilidades do Estado e das Comunidades Autónomas.

O contido concreto destas controversias, así como as actuacións levadas a cabo ante o Tribunal Constitucional, preséntanse de forma sistemática nestes dous tipos de documentos elaborados polos servizos técnicos do Ministerio:

  • O Informe Mensual de Conflitividade. Recóllese de forma acumulada e actualizada información sobre a evolución das controversias competenciais entre o Estado e as Comunidades Autónomas ao longo da X Lexislatura. Tamén se inclúen os Informes de Conflitividade correspondentes a o VIII e IX Lexislaturas.
  • Os Boletíns Trimestrais de Conflitividade entre o Estado e as Comunidades Autónomas. Recóllese a información relativa ás decisións do Tribunal Constitucional, a celebración de Comisións Bilaterais de Cooperación e a evolución da conflitividade no ano en curso, así como diversas estatísticas relativas á conflitividade acumulada entre Estado e Comunidades Autónomas.  

2021

Informe mensual de conflictividad - diciembre 2021 (PDF · 1.55 MB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2021 (PDF · 1.37 MB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre de 2021 (PDF · 896 KB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2021 (PDF · 2.26 MB)

2020

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2020 (PDF · 761.12 KB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2020 (PDF · 2.05 MB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2020 (PDF · 1.93 MB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2020 (PDF · 2.02 MB)

2019

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2019 (PDF · 0.99 MB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2019 (PDF · 2.06 MB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2019 (PDF · 1.31 MB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2019 (PDF · 1.15 MB)

2018

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2018 (PDF · 1.07 MB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2018 (PDF · 1.58 MB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2018 (PDF · 1.23 MB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2018 (PDF · 757.86 KB)

2017

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2017 (PDF · 727.02 KB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2017 (PDF · 751.95 KB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2017 (PDF · 591.92 KB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2017 (PDF · 634.92 KB)

2016

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2016 (PDF · 649.89 KB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2016 (PDF · 1.07 MB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2016 (PDF · 1.12 MB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2016 (PDF · 1.23 MB)

2015

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2015 (PDF · 1.04 MB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2015 (PDF · 1.69 MB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2015 (PDF · 1.03 MB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2015 (PDF · 1.26 MB)

2014

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2014 (PDF · 1.21 MB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2014 (PDF · 1.02 MB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2014 (PDF · 923.11 KB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2014 (PDF · 1.83 MB)

2013

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2013 (PDF · 1 MB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2013 (PDF · 795.41 KB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2013 (PDF · 1.01 MB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2013 (PDF · 2 MB)

2012

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2012 (PDF · 1.06 MB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2012 (PDF · 809.98 KB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2012 (PDF · 782.19 KB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2012 (PDF · 1.05 MB)

2011

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2011 (PDF · 1.06 MB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2011 (PDF · 1.33 MB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2011 (PDF · 1.32 MB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2011 (PDF · 1.72 MB)

2010

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2010 (PDF · 1.01 MB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2010 (PDF · 880.11 KB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2010 (PDF · 813.31 KB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2010 (PDF · 782.81 KB)

2009

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2009 (PDF · 781.85 KB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2009 (PDF · 1.02 MB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2009 (PDF · 721.33 KB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2009 (PDF · 781.13 KB)

2008

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2008 (PDF · 628.88 KB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2008 (PDF · 693.67 KB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2008 (PDF · 633.04 KB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2008 (PDF · 1.91 MB)

2007

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2007 (PDF · 1.52 MB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2007 (PDF · 1.18 MB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2007 (PDF · 1.11 MB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2007 (PDF · 1.77 MB)

2006

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2006 (PDF · 1.31 MB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2006 (PDF · 1.43 MB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2006 (PDF · 1.42 MB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2006 (PDF · 1.6 MB)

2005

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2005 (PDF · 328.44 KB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2005 (PDF · 304.58 KB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2005 (PDF · 424.32 KB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2005 (PDF · 162.7 KB)

2004

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2004 (PDF · 236.08 KB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2004 (PDF · 149.35 KB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2004 (PDF · 229.56 KB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2004 (PDF · 146.56 KB)

2003

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2004 (PDF · 147.09 KB)

Boletín de Conflitividade 3º Trimestre 2003 (PDF · 215.77 KB)

Boletín de Conflitividade 2º Trimestre 2003 (PDF · 206.2 KB)

Boletín de Conflitividade 1º Trimestre 2003 (PDF · 218.51 KB)

2002

Boletín de Conflitividade 4º Trimestre 2002 (PDF · 149.79 KB)