Medidas Real Decreto-lei 2/2019, do 25 de xaneiro (RD 630/2019, do 31 de outubro)

MEDIDAS ADOPTADAS CON CARÁCTER XERAL

MEDIDAS ADOPTADAS

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

[ Fecha límite de presentación de solicitudes: 9 de julio de 2020. Más información: Portal de EELL ]

  • Resolución de 12 de xuño do 2020da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública, pola apróbase a convocatoria das subvencións previstas no Real Decreto 630/2019, de 31 de outubro, polo que se declara a aplicación das medidas previstas no artigo 7 do Real Decreto-lei 2/2019, de 25 de xaneiro, a diversas situacións catastróficas acaecidas entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de marzo de 2019. Publicada en extracto en BOE, 18 de xuño de 2020.

SUBVENCIÓNS ASIGNADAS

  • (BOE, 02/12/20) Resolución de 30 de novembro de 2020, da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública, pola que se acorda a asignación das subvencións previstas no Real Decreto 630/2019, de 31 de outubro, polo que se declara a aplicación das medidas previstas no artigo 7 do Real Decreto-lei 2/2019, de 25 de xaneiro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas, a diversas situacións catastróficas acaecidas entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de marzo de 2019.