Medidas Real Decreto 1387/2018, de 19 de novembro (RD-lei 2/2017)

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

MEDIDAS ADOPTADAS

  • (BOE, 20/11/2018) Real Decreto 1387/2018, de 19 de novembro, polo que se estende o ámbito de aplicación das medidas previstas no Real Decreto-lei 2/2017, de 27 de xaneiro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados polos últimos temporais, e nos Acordos do Consello de Ministros de 9 e 23 de decembro de 2016, aos danos sufridos en infraestruturas municipais como consecuencia de catástrofes naturais ocorridas ata a finalización do mes de xuño de 2017.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

  • Resolución de 28 de octubre de 2019, del Director General de Cooperación Autonómica y Local por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones previstas en el artículo 1 del Real Decreto 1387/2018, 19 de noviembre, por el que se extiende el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero. Publicada en extracto en BOE, 13/11/2019.

ASIGNACIÓN DE SUBVENCIÓNS Ás ENTIDADES LOCAIS

  • (BOE, 23/09/2020) Resolución de 16 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, pola que se acorda a asignación de subvencións previstas no artigo 1 do Real Decreto 1387/2018, de 19 de novembro, polo que se estende o ámbito de aplicación do Real Decreto-lei 2/2017, de 27 de xaneiro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados polos últimos temporais, e nos Acordos do Consello de Ministros de 9 e 23 de decembro de 2016, aos danos sufridos en infraestruturas municipais como consecuencia de catástrofes naturais ocorridas ata a finalización do mes de xuño de 2017.