Explotación de la Encuesta

En este apartado encontrará informes con la explotación de los datos de la EIEL para las fases 2015, 2010, 2005, 2000 y 1995.

Para a realización destes informes coa explotación da EIEL utilizáronse como unidades de referencia, por unha banda o número de núcleos de poboación e vivendas, e por outro os cadros que conteñen os datos correspondentes aos núcleos de poboación, excluíndo os diseminados.

En canto ao nivel, os datos preséntanse agregados a nivel provincial e insular por Municipios, Comunidades Autónomas por Provincias e total Nacional por Comunidades Autónomas.

A fonte para estas explotacións son as fases da EIEL, anos 1995, 2000 , 2005 e 2010, as cales foron realizadas polas Deputacións, Cabidos e Consellos Insulares, Comunidades Autónomas Uniprovinciales e Xeneralidade de Cataluña, baixo a coordinación da Dirección Xeral de Coordinación de Competencias coas Comunidades Autónomas e as Entidades locais.

Fase 2015

Fase 2010

Fase 2005

Fase 2000

Fase 1995