Consulta e descarga de datos

Detalle das descargas e consultas dispoñibles:

Fase 2000

   ♦ Cadros: Nesta fase pódese examinar 55 cadros con información de infraestruturas básicas e equipamentos a nivel de núcleo de poboación por municipio e provincia e 15 cadros de carácter xeral a nivel provincial.

Fase 2005-2017

    ♦ Cadros: Estes períodos conteñen 54 cadros con información de infraestruturas básicas e equipamentos a nivel de núcleo de poboación por municipio e provincia e 16 cadros de carácter xeral a nivel provincial.

    ♦ Ámbito: Municipios de menos de 50.000 habitantes para todas as provincias, coas seguintes excepcións:

  •  2005: Cabildo Insular del Hierro.

  •  2008 ao 2012: Cabildo Insular del Hierro, Comunidade Autónoma de Madrid, Burgos (2009), Huesca (2011 e 2012) e Generalitat de Cataluña (2012).

  •  2013: Huesca, Generalitat de Cataluña, Comunidade Autónoma de Madrid,  e o Consello Insular de Eivissa.

  • 2014: Huesca, as Comunidades Autónomas de Cataluña e Madrid, os Consellos Insulares de Eivissa e Formentera, e o Cabildo Insular de  Forteventura.

  •  2015: Huesca, Consellos Insulares de Eivissa e Formentera. Cabildo Insular de Forteventura. Comunidades Autónomas de Cataluña e Madrid.

  •  2016: Huesca, Sevilla e Zaragoza. Comunidades Autónomas de Cantabria, Cataluña e Madrid. Consellos Insulares de Eivissa e Formentera. Cabildo Insular de Forteventura.

   • 2017: Ávila, Cáceres, A Coruña, Huelva, Huesca, Lugo, Ourense, Palencia,  Segovia, Sevilla, Zamora e Zaragoza. Comunidades Autonomas de Cataluña, Madid e Cantabria. Consellos Insulares de Eivissa e Formentera. Cabidos Insulares de Gran Canaria, Forteventura, El Hierro, A Gomera e Tenerife.

         ⇔A medida que remitan as correspondentes Enquisas iranse incorporando a esta web.