Axudas financiadas con Fondos Europeos

A Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local xestiona, como Organismo Intermedio da Autoridade de Xestión, unha serie de convocatorias de axudas financiadas con Fondos da Unión Europea destinadas ás entidades locais españolas.