Axudas *EMP-*POEJ (FSE 2014-20)

Subvencións a entidades locais para afrontar o reto demográfico.

Subvencións a entidades locais para afrontar o reto demográfico.


Aquí atopará información sobre as subvencións a entidades locais para o financiamento de proxectos de emprego, autoemprego e *emprendimiento colectivo, dirixidos a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación.

NOVIDADES

INSTRUCIÓNS PARA XUSTIFICACIÓN E LIQUIDACIÓN DE AXUDA

Resolución coas instrucións relativas á xustificación e liquidación final de proxectos *EMP-*POEJ. Publicada o 5-4-2021 nesta mesma páxina.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO

Habilitouse un procedemento provisional para a presentación de solicitudes de pago, mentres non está dispoñible a aplicación informática para iso. Consulte a guía sobre o #este procedemento, os exemplos de cómputo e os modelos excel necesarios nesta mesma páxina.


SEGUIMENTO AXUDAS *EMP-*POEJ

BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS (CONCESIÓN DIRECTA)

INSTRUCIÓNS XERAIS

INSTRUCIÓNS XUSTIFICACIÓN E LIQUIDACIÓN FINAL

MEDIDAS Covid-19

PROCEDEMENTO PROVISIONAL PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO

Habilitouse un procedemento provisional para a presentación de solicitudes de pago mentres non está dispoñible a aplicación informática para iso.

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE AXUDA

Resolución do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, pola que se amplía o prazo para a presentación de solicitudes das subvencións a entidades locais para o financiamento de proxectos de emprego, autoemprego e *emprendimiento colectivo, dirixidos a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil do Fondo Social Europeo (BOE 28/12/2020).