Outra información sobre cooperación económica local

Outra información sobre cooperación económica local Aquí atopará información acerca de transferencias do Estado ás entidades locais e outras cuestións relacionadas coa cooperación económica local

Orzamentos das entidades locais (histórico)

Datos históricos sobre os orzamentos das entidades locais

Transferencias do Estado ás entidades locais

Información sobre outras achegas do Estado ás entidades locais, distintas das do programa de Cooperación Económica Local