Última hora

18 de decembro de 2018 - Resolta definitivamente a terceira convocatoria de axudas do FEDER a Estratexias *DUSI.

18 de decembro de 2018 - no Boletín Oficial do Estado de hoxe publicouse a Resolución de 10 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se resolve a Terceira Convocatoria aprobada pola Orde HFP/888/2017, pola que se asignan as axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, para cofinanciar as estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado seleccionadas e que serán cofinanciadas mediante o Programa Operativo Plurirregional de España no período de programación 2014-2020.

A Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local é un dos Organismos Intermedios de xestión destas axudas.

AQUÍ poderá atopar información acerca das axudas a Estratexias DUSI.


6 de outubro de 2018 - Subvencións a entidades locais para afrontar o reto demográfico!!

 

O Boletín Oficial do Estado do día 6 de outubro de 2018 contén a publicación do Real Decreto 1234/2018, de 5 de outubro, polo que se aproban as bases reguladoras das subvencións a entidades locais para o financiamento de proxectos de emprego, autoemprego e emprendimiento colectivo, dirixidos a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación.

O obxecto deste real decreto é establecer as bases reguladoras para a concesión directa de subvencións a entidades locais para o financiamento de proxectos de emprego, autoemprego e emprendimiento colectivo, dirixidos a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil do Fondo Social Europeo, para o período 2014-2020.

A finalidade destas axudas é incentivar e promover os proxectos que aumenten a empregabilidade e o emprendimiento das persoas novas que habiten ou vaian habitar en municipios que non formen parte dunha gran área urbana –das delimitadas no Atlas Estatístico das Áreas Urbanas de España do Ministerio de Fomento–, e que teñan unha poboación inferior ou igual a 5.000 habitantes, ou unha poboación comprendida entre os 5.001 e os 10.000 habitantes sempre que estes últimos presenten un saldo demográfico negativo na última década.

O orzamento asignado ascende a 80.000.000,00 de euros, que representará unha axuda do 91,89 por cen do total de gasto subvencionable.

As subvencións reguladas por este real decreto poderanse solicitar trascurridos tres meses da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado», a partir do primeiro día hábil seguinte e ata que conclúa o prazo de presentación de solicitudes, o cal sucederá cando se produza algunha das seguintes circunstancias:

a) Que conforme ás solicitudes aprobadas, esgótese o orzamento dispoñible.

b) Que se chegue ao 31 de decembro de 2020 sen cursarse solicitudes suficientes para esgotar o orzamento dispoñible.

AQUÍ poderá atopar toda a información.

 

7 de maio de 2018 - Publicada a resolución provisional da terceira convocatoria de axudas FEDER a Estratexias *DUSI.

No Boletín Oficial do Estado núm. 110, de 7 de maio de 2018, publicouse a Resolución de 4 de maio de 2018, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, da Terceira Convocatoria da Orde HFP/888/2017, pola que se asignan as axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) para cofinanciar as estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado seleccionadas e que serán cofinanciadas mediante o Programa Operativo Plurirregional de España.

AQUÍ poderá atopar máis información sobre este procedemento