Información sobre o procedemento de legalización de firmas en documentos expedidos por entidades locais

Información sobre o procedemento de legalización de firmas en documentos expedidos por entidades locais