Variacións do Rexistro de Entidades locais

Última actualización

Variacións en: Municipios, Mancomunidades, Outras EELL

MUNICIPIOS

Variacións desde 1 de setembro de 2019

    

Novos municipios

Non se produciron variacións neste suposto.

 

Cambio de denominación

Por resolución de 21 de febreiro de 2020 procédese a modificar no Rexistro de Entidades locais a inscrición do municipio de *Lumbreras (A Rioxa), para facer constar como denominación deste *Lumbreras de *Cameros.

Por resolución de 24 de febreiro de 2020 procédese a modificar no Rexistro de Entidades locais a inscrición do municipio de *Guadiana do Caudillo (Badaxoz), para facer constar como denominación deste *Guadiana.

 

Cambio de capital ou da súa denominación

Por resolución de 21 de febreiro de 2020 procédese a modificar no Rexistro de Entidades locais a inscrición do municipio de *Lumbreras (A Rioxa), no relativo á capitalidade do mesmo, para facer constar como denominación desta *Lumbreras de *Cameros.

Por resolución de 24 de febreiro de 2020 procédese a modificar no Rexistro de Entidades locais a inscrición do municipio de *Guadiana do Caudillo (Badaxoz), no relativo á capitalidade do mesmo, para facer constar como denominación desta *Guadiana.

 

Modificación territorial

Por resolución de 15 de xaneiro de 2020 procédese a inscribir no Rexistro de Entidades locais a alteración dos termos municipais de *Funes e *Villafranca (Navarra), no ámbito do “Soto Contendas”.

Por resolución de 15 de xaneiro de 2020 procédese a inscribir no Rexistro de Entidades locais a alteración dos termos municipais de *Caparroso e *Marcilla (Navarra), no ámbito dos cortados sobre o Río Aragón.

Por resolución de 15 de xaneiro de 2020 procédese a inscribir no Rexistro de Entidades locais a alteración dos termos municipais de *Falces e *Peralta (Navarra), no ámbito da área *Regable da Canle de Navarra denominado “Sector 22-*Arga3, *Arga4-“.

 

MANCOMUNIDADES

Variacións desde 1 de xuño de 2020

Inscrición

 

Por resolución de 1 de xuño de 2020 procédese á inscrición no Rexistro de Entidades locais da Mancomunidade de Interese Xeral Urbana “Valladolid e Alfoz” (Valladolid), co número 0547024 e data de inscrición de 10 de marzo de 2020.

Por resolución de 2 de xullo de 2020 procédese á inscrición no Rexistro de Entidades locais da Mancomunidade “Depuración do Alto *Órbigo” (León), co número 0524045 e data de inscrición de 25 de xuño de 2020.

 

Cancelación

 

Por resolución de 1 de junio de 2020 se procede a la cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades Locales de la Mancomunidad de Aguas Logrosán-Zorita (Caceres).

Por resolución de 23 de julio de 2020 se procede a la cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades Locales de la Mancomunidad Central de Zaragoza (Zaragoza).

 

Incorporación e separación de municipios

 

Por resolución de 5 de xuño de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da *Mancomunitat de *Serveis *Socials da Mariña Alta (*AlacantAlicante) para consignar: Municipios asociados: incorpórase o municipio de Gata de *Gorgos.

Por resolución de 6 de xuño de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade do Noroeste para a xestión e o tratamento dos residuos urbanos (Madrid) para consignar: Municipios asociados: incorpórase o municipio de Santa María de la Alameda.

Por resolución de 9 de xuño de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade de Servizos “As Serena-Veigas Altas” (Badaxoz) para consignar: Municipios asociados: incorpórase o municipio de Orellana de la Sierra.

Por resolución de 2 de xullo de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade de Municipios “Segovia Centro” (Segovia) para consignar: Municipios asociados: sepárase o municipio de *Navalmanzano.

Por resolución de 11 de agosto de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade de Municipios “Veiga do Douro” (Valladolid) para consignar: Municipios asociados: incorpórase o municipio de *Ciguñuela.

Por resolución de 19 de agosto de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade de Municipios “Veiga do *Guadalquivir” (Córdoba) para consignar: Municipios asociados: incorpórase o municipio de Pousadas.

Por resolución de 27 de agosto de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade do Nordeste de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) para consignar: Municipios asociados: incorpórase o municipio del Rosario.

 

Fins

 

Por resolución de 29 de xuño de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade “Ribeira do Arlanza e do Monte” (Burgos e Palencia), para consignar: Fins: quedan inscritos os expresados no novo artigo 3.1 dos seus estatutos.

Por resolución de 23 de xullo de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade de Municipios “Bierzo Alto” (León) para consignar: Fins: fanse constar os incluídos no novo artigo 3.1 dos seus estatutos.

Por resolución de 11 de agosto de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade “*Baix *Maestrat” (Castelló/Castelló) para consignar: Fins: fanse constar os incluídos no novo artigo 3 dos seus estatutos.

 

Outras modificacións

 

Por resolución de 2 de xuño de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade de *l'*Alacantí/*Mancomunitat d *l'*Alacantí (*Alacant/Alacante), para consignar: capital: os seus órganos de goberno e administración situaranse no municipio de Sant Joan d'*Alacant.

Por resolución de 3 de xuño de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da *Mancomunitat de lles Valls (*València/Valencia) para consignar: órganos de goberno: engádese a Xunta de Goberno Local; substitúense os Vicepresidentes pola Vicepresidencia.

Por resolución de 11 de agosto de 2020 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade “*Baix *Maestrat” (Castelló/Castelló) para consignar: órganos de goberno: inclúese a Xunta de Goberno.

 

OUTRAS ENTIDADES LOCAIS

Variacións desde 1 de xuño de 2020

 

Inscrición

Por resolución de 23 de xullo de 2020 procédese a inscribir no Rexistro de Entidades locais a Comarca Central (Aragón), co número 0602033 e data de inscrición de 17 de xullo de 2020.

 

Modificación

Non se produciron variacións neste suposto.

 

Cancelación

Non se produciron variacións neste suposto.

 

Cambio de denominación

Non se produciron variacións neste suposto.