Coordinador delegado para a Directiva de Desprazamento de Traballadores

*Mº de Traballo, Migracións e Seguridade Social (Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social)
Manuel *Velázquez Fernández
+34 91630109
mvelazquezf@mitramiss.es