Formulari de contacte

Per a assumptes no relacionats amb l'àmbit d'activitat del Ministeri de Política Territorial pot utilitzar el següent enllaç de contacte: Bústia d'Atenció - Contacte - Inici (administracion.gob.es)

 

Li informem, en compliment de l'estipulat pel Reglament General de Protecció de Dades (*RGPD), sobre la política de privacitat d'este tractament de dades:

Les dades de caràcter personal seran tractats per la Subdirecció General de *Oficialía Major i incorporats a l'activitat de tractament "Consultes dels ciutadans" la finalitat dels quals és la tramitació de la consulta formulada. Esta finalitat està basada en l'exercici de les competències que exercix este Ministeri. Les dades de caràcter personal poden ser comunicats a altres servicis competents d'altres Administracions, quan siga necessari per a atendre la seua consulta, i es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual s'han recaptat.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen, en la seu electrònica del ministeri, o bé presencialment en les oficines de registre o per correu postal.

Si escau, també podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6. 28001. Madrid).

Pot consultar informació addicional i detallada sobre l'exercici dels seus drets sobre protecció de dades.