Notes de premsa

07/05/2021

L’Agència Tributària ja ha retornat més de 41 milions d’euros als contribuents de les Illes Balears

Un total de 65.664 contribuents de les Illes Balears ja han cobrat la seva devolució en els primers 30 dies de la Campanya de Renda 2020, la qual cosa representa el 67,82% de les 96.815 sol•licituds presentades fins a aquesta data. En el seu conjunt, les declaracions amb dret a retornar presentades per ara suposen un import global de 66,6 milions d’euros, dels quals el 61,7% -més de 41 milions d’euros- ja han estat abonats per part de l’Agència Tributària

07/05/2021

La Agencia Tributaria ya ha devuelto más de 41 millones de euros a los contribuyentes de Illes Balears

Un total de 65.664 contribuyentes de Illes Balears ya han cobrado su devolución en los primeros 30 días de la Campaña de la Renta 2020, lo que representa el 67,82% de las 96.815 solicitudes presentadas hasta la fecha. En su conjunto, las declaraciones con derecho a retorno presentadas por el momento suponen un importe global de 66,6 millones de euros, de los que el 61,7% -más de 41 millones de euros- ya han sido abonados por parte de la Agencia Tributaria

27/04/2021

Les pensions a les Illes Balears pugen un 2,5% en comparació amb abril de l'any passat i arriben als 959 euros mensuals de mitjana

La pensió mitjana a les Illes Balears ha pujat aquest mes un 2,55% en comparació amb abril de 2020 i se situa en 958,83 euros mensuals. A l'arxipèlag hi ha actualment 197.783 pensionistes, que suposen un 2% del total estatal; el nombre de titulars ha crescut un 1,6% en el darrer any.

27/04/2021

Las pensiones en Illes Balears suben un 2,5% en comparación con abril del año pasado y alcanzan los 959 euros mensuales de media

La pensión media en Illes Balears ha subido este mes un 2,55% en comparación con abril de 2020 y se sitúa en 958,83 euros mensuales. Actualmente en el archipiélago hay 197.783 pensionistas, que suponen un 2% del total estatal; el número de titulares ha crecido un 1,6% en el último año

El Secretario de Estado de la España Global, con la Delegada del Gobierno y los responsables de la UIB, durante la visita realizada a la Universidad
22/04/2021

El secretario de Estado de la España Global traslada al sector turístico balear que el Gobierno está haciendo todo lo posible para restituir los flujos de movilidad internacional

El Secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, se ha reunido hoy en Palma de Mallorca con la Presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol y ha mantenido un encuentro con el sector turístico y los agentes sociales de las Islas Baleares, a los que ha trasladado la confianza del Gobierno en contar con mecanismos que ayuden a recuperar la movilidad internacional este verano.

19/04/2021

Igualtat invertirà enguany a les Illes Balears prop de 5 milions d'euros del Pla Corresponsables

El Ministeri d'Igualtat ha distribuït entre les comunitats autònomes el pressupost de 190 milions d'euros dirigit al Pla Corresponsables per a 2021, dels quals 4,9 milions corresponen a les Illes Balears. Aquesta iniciativa contempla cinc eixos d'acció destinats a facilitar la conciliació de les famílies amb menors de 14 anys, mitjançant la creació de borses de cura professional, crear ocupació de qualitat en el sector, dignificar aquests llocs de feina amb la certificació de l'experiència informal i realitzar accions de sensibilització en matèria de corresponsabilitat entre homes i dones.

19/04/2021

Igualdad invertirá casi 5 millones de euros del Plan Corresponsables en Illes Balears en 2021

El Ministerio de Igualdad ha distribuido entre las comunidades autónomas el presupuesto de 190 millones de euros dirigido al Plan Corresponsables para 2021, de los que 4,9 millones corresponden a Illes Balears. Esta iniciativa contempla cinco ejes de acción destinados a facilitar la conciliación de las familias con menores de 14 años, mediante la creación de bolsas de cuidado profesional, crear empleo de calidad en el sector del cuidado a la infancia, dignificar estos empleos mediante la certificación de la experiencia informal y realizar acciones de sensibilización en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

18/04/2021

Ocho de cada 10 empleadas y empleados públicos trabajan de forma presencial en la Administración General del Estado en Illes Balears

La Administración General del Estado (AGE) en Illes Balears registra en la actualidad 2.592 efectivos que trabajan presencialmente y que constituyen el 82% del total de la plantilla, mientras que un 18% de ellos -577 trabajadores- se ha acogido a la modalidad no presencial. Además, hay 20 empleados en aislamiento por contagio por Covid-19 o por tratarse de contactos directos. En conjunto 3.169 personas trabajan para la Administración estatal en el archipiélago.

15/04/2021

Les Illes Balears rebran 16 milions d’euros de l’Estat per a projectes de gestió de residus

Les Illes Balears rebran 16 milions d’euros del repartiment territorial de les ajudes a la gestió de residus del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic acordat aquesta setmana a la Conferència Sectorial de Medi Ambient. De la partida assignada a l’arxipèlag hi ha 15,8 milions d’euros corresponents al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

15/04/2021

Balears recibe 16 millones de euros del Estado para proyectos de gestión de residuos

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinará 16 millones de euros en ayudas a la gestión de residuos en Illes Balears, según el reparto del presupuesto de 421 millones de euros, que ha sido acordado esta semana en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. De la partida asignada al archipiélago, 15,8 millones de euros corresponden al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 71.367 euros, al Programa de Economía Circular

13/04/2021

El Programa MOVES destina 9,8 milions d’euros a les Illes Balears en la seva tercera edició

El programa MOVES III d’ajudes directes a la mobilitat sostenible, aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, destinarà 9,8 milions d’euros a les Illes Balears. Les comunitats autònomes són les encarregades de realitzar les convocatòries corresponents als seus territoris. El pressupost global del pla puja a 400 milions d’euros –ampliables fins a 800 milions- per al conjunt de l’Estat.

31/03/2021

La Seguretat Social abona ajudes per la pandèmia a prop de 17.500 autònoms de les Illes Balears

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha reconegut a 17.494 treballadors autònoms de les Illes Balears alguna de les prestacions que s’han posat en marxa per pal•liar la situació d’aquest col•lectiu com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. En total representen el 4% de les 469.320 sol•licituds aprovades en tot l’Estat a 29 de març, els titulars de les quals reben una nòmina de 435,36 euros.

31/03/2021

La Seguridad Social abona ayudas por la pandemia a cerca de 17.500 autónomos de Illes Balears

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reconocido a 17.494 trabajadores autónomos de Illes Balears alguna de las prestaciones que se han puesto en marcha para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En total representan el 4% de las 469.320 solicitudes aprobadas en el conjunto del Estado a 29 de marzo, y sus titulares perciben una nómina de 435,36 euros.

30/03/2021

Les Illes Balears reben 7 milions d’euros del fons per finançar la dependència i reduir la llista d’espera

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la distribució dels 283 milions d’euros per al finançament de la dependència, dels quals prop de 7 milions d’euros corresponen a les Illes Balears. En concret, l’arxipèlag rebrà 6.985.188 euros d’aquest fons amb què el Govern pretén reduir les llistes d’espera, millorar les condicions i la qualitat dels serveis professionals per a les persones dependents i incrementar les prestacions que rep aquest col•lectiu.

30/03/2021

Illes Balears recibe 7 millones de euros del fondo para financiar la dependencia y reducir la lista de espera

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución de los 283 millones de euros para financiación de la dependencia, de los que cerca de 7 millones de euros corresponden a Illes Balears. En concreto, el archipiélago recibirá 6.985.188 euros de este fondo con el que el Gobierno de España pretende reducir las listas de espera, mejorar las condiciones y la calidad de los servicios profesionales para las personas dependientes e incrementar las prestaciones que recibe este colectivo.

Ver Histórico