Informes de Evaluación

Avaluació de Polítiques Públiques 2016

A continuació s'arrepleguen els informes d'avaluació de polítiques públiques i documents metodològics d'interès relacionats amb l'avaluació i la funció avaluadora, ordenats cronològicament. Entre ells es poden consultar els informes d'AEVAL fins a 2016 que constitueixen patrimoni documental en aquesta matèria.

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2015

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2013

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2011

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2010

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2009

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2008

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2007