Altres seus

  • Carrer de Monte Esquinza, 15, 5a planta, on està situada l’Oficina Pressupostària, dependent de la Subsecretaria.
  •  Carrer de Monte Esquinza ,4,  On en la 4a planta està ubicada Oficialía Major,  i en la planta baixa la Subdirecció General de Coordinació de l’Administració General de l’Estat amb les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d’Autonomia, ambdós adscrites a la Subsecretaria del Departament.
  • Carrer de Serrano, 3, primera planta, on se situa la Divisió de Recursos i Relacions amb els Tribunals, de la Secretaria General Tècnica.
  • Carrer de Goya, 6. Direcció general de Coordinació de l'Administració Perifèrica.