Comissionat del Govern enfront del Repte Demogràfic

El Consell de Ministres va aprovar el 27 de gener de 2017 un Reial decret pel qual es crea el Comissionat del Govern enfront del Repte Demogràfic, regulant el seu funcionament.

El desequilibri de la piràmide poblacional, fenomen comú en els països del nostre entorn, és especialment greu a Espanya, deu CCAA compten amb un saldo vegetatiu negatiu. S'ha pronosticat una pèrdua de més de mig milió d'habitants en 2031 i més de cinc milions d'habitants en 2066.

La Conferència de Presidents, el 17 de gener de 2017, va acordar impulsar mesures específiques i va encomanar al Govern d'Espanya, amb la col·laboració de les diferents AAPP, elaborar una Estratègia Nacional enfront del Repte Demogràfic.

Comissionada del Govern per al Repte Demogràfic:  Isaura Leal Fernández