Secretaria d'Estat de Funció Pública

Aquesta Secretaria d'Estat se situa des del 7 de juny de 2018 en el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, i està regulada pel Reial decret 863/2018, de 13 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

Secretari d'Estat de Funció Pública: José Antonio Benedicto Iruiñ.

Òrgans de suport i assistència:

 • Gabinet (rang de sotsdirecció general): Óscar Graefenhain de Codes.
 • Institut per a la Avaluació de Polítiques Públiques (rang de sotsdirecció general)
 • Oficina de Planificació Estratègica (rang de sotsdirecció general): Pablo González d'Herrero ​Fernández.

Òrgans directius dependents:

Organismes públics adscrits a través de la Secretaria d'Estat:

Òrgans col·legiats:

 • Comissió Coordinadora d'Inspeccions Generals del Servei dels Departament Ministerials.
 • Conferència sectorial d'Administració Pública.
  • Comissió de Coordinació d'Ocupació Pública.
  • ​​Comissió sectorial d'Administració Electrònica (presidida per la Secretaria General d'Administració Digital).​
 • Fòrum del Govern Obert.
 • Comissió sectorial del Govern Obert.

COMPETÈNCIES  (Article 6 del Reial decret 863/2018,  de 13 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.)