Cooperació Econòmica Local. Ajudes de l'Estat i Fons Europeus

Ací trobarà...

Ací trobarà...

Informació sobre les ajudes i subvencions destinades a entitats locals i finançades amb fons de l'Estat o de la Unió Europea, que són gestionades per la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local.
Ajudes finançades amb Fons Europeus

Ajudes finançades amb Fons Europeus

Informació sobre convocatòries d'ajudes destinades a les entitats locals espanyoles, finançades amb Fons de la Unió Europea

Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat i altres línies de cooperació

Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat i altres línies de cooperació

Informació sobre les diferents línies d'ajuda que integren el Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals (*CEL), així com d'altres línies de cooperació addicional

Subvencions de l'Estat davant catàstrofes naturals

Subvencions de l'Estat davant catàstrofes naturals

Informació sobre les mesures urgents adoptades per l'Estat, per a pal·liar els danys causats per catàstrofes naturals en infraestructures i xarxes viàries de les entitats locals.

Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Informació relativa a l'elaboració i resultats de l'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals (EIEL).

Una altra informació sobre cooperació econòmica local

Una altra informació sobre cooperació econòmica local

Informació sobre transferències de l'Estat a les entitats locals i altres qüestions relacionades amb la cooperació econòmica local