Explotación de la Encuesta

Informes con la explotación de los datos de la EIEL, a lo largo de sus sucesivas fases.

Per a la realització d'aquests informes amb l'explotació de l'EIEL s'han utilitzat com a unitats de referència, d'una banda el nombre de nuclis de població i habitatges, i per un altre els quadres que contenen les dades corresponents als nuclis de població, excloent els disseminats.

Quant al nivell, les dades es presenten agregats a nivell provincial i insular per Municipis, Comunitats Autònomes per Províncies i total Nacional per Comunitats Autònomes.

La font per a aquestes explotacions són les fases de l'EIEL, anys 1995, 2000 , 2005 i 2010, les quals han sigut realitzades per les Diputacions, Cabildos i Consells Insulars, Comunitats Autònomes Uniprovincials i Generalitat de Catalunya, sota la coordinació de la Direcció general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.

Fase 2015

Fase 2010

Fase 2005

Fase 2000

Fase 1995