El Fons Estatal d'Inversió Local ha generat ja als municipis de Girona 7.343 llocs de treball i a prop de 83 milions en obres

17/09/2009

Nou lliurament de fons per a la província


  • S'han pagat fins avui 630 projectes de 209 ajuntaments
  • El lloc de treball creat supera en un 151,3% els llocs de treball previstos per a la totalitat del pla
  • En el conjunt nacional s'han generat ja 417.720 llocs de treball amb una inversió que supera els 5.199 milions d'euros

Les obres amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local en els municipis de la província de Girona han generat ja 7.343 llocs de treball. Els 630 projectes ja finançats representen el 97,2% de la totalitat dels projectes aprovats, que assolien els 648. S'han superat ja, en més d'un 151’3%, els llocs de treball inicialment previstos per a la totalitat de projectes, amb una previsió de 4.854 llocs de treball directes.

Dels 221 municipis de Girona, 209 (el 94,6%) tenen ja finançats projectes.

En el conjunt nacional, les obres amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local en els municipis espanyols ocupen ja a un total de 417.720 persones, un 50% més de l'estimació inicial de llocs de treball per a tots els projectes, amb una previsió inicial de 278.446 llocs de treball directes. Els 29.908 projectes ja finançats representen el 97,1% de la totalitat de projectes aprovats, que assolien els 30.772.

Dels 8.108 municipis espanyols amb projectes aprovats del Fons Estatal d'Inversió Local, 7.883 (97,2%) ja tenen projectes pagats per a l'inici de les obres.

LLIURAMENT DE FONS EN MUNICIPIS DE GIRONA

El Ministeri de Política Territorial ha efectuat un nou lliurament de fons aquesta setmana a 1 municipi de Girona, per import d'19.823’76 euros, corresponents a 1 projecte que seran finançat amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local. Amb aquesta quantitat, s'han transferit fins avui un total de 82.789.699’77 euros a 209 municipis de la província per finançar 630 projectes amb càrrec a aquest Fons. Aquest import correspon al 70% del pressupost d'adjudicació d'aquests projectes.
 

Finançament aprovat avui per a Girona 

Municipi
Projectes finançats
Fons lliurats avui
Fontanilles
1
19.823’76
TOTAL
1
19.823’76

LLIURAMENT DE FONS EN EL CONJUNT NACIONAL

El lliurament de fons aprovat avui pel Ministeri de Política Territorial en el conjunt nacional ascendeix a 10,2 milions d'euros, corresponents a 72 projectes que seran finançats amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local. Amb aquesta quantitat, s'ha transferit fins avui més de 5.199 milions d'euros a 7.883 municipis i sis mancomunitats per finançar 29.908 projectes amb càrrec a aquest Fons. L'import transferit correspon al 70% del pressupost d'adjudicació, ja que el 30% restant s'abona en finalitzar els treballs.

Precisament, aquesta setmana, s'ha abonat també 5,7 milions del segon pagament, és a dir, el 30% que completa el finançament de 224 projectes en finalitzar els mateixos i justificada la seva inversió. L'import total abonat ja en concepte de segon pagament ascendeix a 15 milions d'euros.

Després de la presentació de 30.903 projectes entre el 10 de desembre i el 24 de gener, corresponents a 8.108 municipis, i la comprovació de les iniciatives per les delegacions i subdelegacions del Govern i els serveis del propi Ministeri, es van aprovar finalment un total de 30.772 projectes. Aquestes iniciatives compten amb un pressupost de 7.998,84 milions d'euros.