La Seguretat Social abona aquest mes ajudes per la COVID19 a 72.635 autònomes i autònoms a Catalunya

La Seguretat Social abona aquest mes ajudes per la COVID19 a 72.635 autònomes i autònoms a Catalunya

31/03/2021

  • Cataluña es la segunda CCAA con más autónomas y autónomos protegidos, más del 16,5% del total  
  • Teresa Cunillera: “El Govern ha respost a la duresa de la pandèmia mobilitzant en temps rècord tots els recursos per ajudar a les famílies i els treballadors”

 

Barcelona, 31 de març.- La Seguretat Social abona aquest dimecres 435,36 milions a una estimació de 469.320 autònoms a Espanya als quals els ha estat reconeguda alguna de les prestacions engegades per pal·liar la situació d'aquest col·lectiu com a conseqüència de la pandèmia. Des de març de 2020 s'han abonat prestacions per valor de 5.974,80 milions. A Catalunya, la Seguretat Social abona aquest dimecres ajudes reconegudes a 72.635 autònoms i autònomes a Catalunya. Amb aquesta xifra, Catalunya representa el 16,57% d'Espanya, sent la segona CCAA amb més autònomes i autònoms protegits. La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha posat en valor les prestacions i ha recordat que “el Govern ha respost a la duresa de la pandèmia mobilitzant en temps rècord tots els recursos per ajudar a les famílies i els treballadors”.

Aquesta nòmina inclou la prestació per a aquells autònoms i autònomes que s'han vist obligats a suspendre la seva activitat de forma temporal per resolució administrativa relacionada amb el control de la pandèmia; la prestació compatible amb l'activitat; la prestació extraordinària per baixos ingressos (per a aquells que no compleixen els requisits de període de carència de l'anterior), i les ajudes per a autònoms de temporada. Totes elles estan recollides en el Reial decret-llei 2/2021, pel qual es van prorrogar, amb lleus modificacions, les ajudes al col·lectiu després de l'acord amb les associacions d'autònoms. A més, s'inclou la nòmina corresponent a les prestacions recollides en els reials decrets anteriors.

En el conjunt d'Espanya, la prestació per a autònoms compatible amb l'activitat, destinada a aquells treballadors que han vist disminuïda la seva facturació de manera notable, aconsegueix a 349.766 beneficiaris. Per la seva banda, l'ajuda que es va dissenyar per protegir a aquells treballadors que no compleixen els requisits per accedir a l'anterior prestació compatible amb l'activitat (per exemple, per tenir una tarifa plana o no tenir el període de cotització necessari) es destina en aquesta nòmina a 74.396 treballadors per compte propi.

A més, uns 40.347 treballadors autònoms reben avui la prestació per una suspensió temporal de tota l'activitat a causa de resolució de l'autoritat competent. En aquesta xifra s'inclouen tant els

treballadors que venien percebent la prestació amb anterioritat a la seva pròrroga en el RD-Llei 2/2021 com les noves prestacions. Dins de l'acord amb les associacions d'autònoms, també es va prorrogar la prestació específica per a treballadors per compte propi de temporada, que arriba al març a 911 treballadors.

Beneficiaris per sectors

En nombres absoluts, a data 29 de març, els sectors en els quals s'aglutina un major nombre de beneficiaris són Hostaleria, amb 104.435 prestacions, Comerç, amb 99.557, i Transport i emmagatzematge, amb 49.709.

L'esquema d'aquestes ajudes es manté amb lleus modificacions en el Reial decret-llei 2/2021 que les prorroga fins al 31 de maig. En concret, la prestació per suspensió d'activitat va dirigida a aquells treballadors autònoms que vegin suspesa tota la seva activitat com a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID 19. La seva quantia és del 50% de la base mínima de cotització i s'incrementarà un 20% si l'autònom és membre d'una família nombrosa. Est, a més, queda exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest període explicarà com cotitzat. La prestació és compatible amb ingressos per compte d'altri fins a de 1,25 vegades el SMI. El benefici mínim benvolgut és de 760 euros mensuals.

Així mateix, la prestació compatible amb l'activitat la poden sol·licitar aquells treballadors els ingressos dels quals en el primer semestre de 2021 hagin caigut el 50% (abans era el 75%) respecte al segon semestre de 2019. L'import d'aquesta prestació és el que correspongui per la seva base de cotització.

També està la prestació extraordinària per baixos ingressos per els qui no compleixen els requisits per accedir a les anteriors prestacions. Es destina a aquells treballadors autònoms que sofreixen una caiguda d'ingressos i que en el primer semestre de 2021 no hagin superat els 6.650 euros. La quantia és del 50% de la base mínima i és compatible amb ingressos per compte d'altri d'1,25 vegades el SMI.

Finalment, en l'acord amb les associacions d'autònoms també s'estableix la continuació, adaptant el període de referència, de la prestació per a autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el primer semestre de 2021.