Prop de 75.000 autònoms a Catalunya reben ajudes per la pandèmia aquest mes

Prop de 75.000 autònoms a Catalunya reben ajudes per la pandèmia aquest mes

29/04/2021

  • La Seguretat Social abona 426,74 milions d'euros en ajudes per la pandèmia a més de 450.000 autònoms
  • El 35,29% dels autònoms de l'Hostaleria i el 26,58% dels treballadors d'Activitats artístiques i d'entreteniment reben una prestació
  • La delegada del Govern ha destacat “la important labor que ha dut a terme el Govern des de l'inici de la pandèmia per ajudar als sectors més afectats.”

Barcelona, 29 d'abril.- Prop de 75.000 autònoms a Catalunya reben ajudes per la pandèmia aquest mes, un 16,46% del total. La Seguretat Social abona demà una nòmina benvolguda de 426,74 milions d'euros a més de 450.000 treballadors autònoms als quals els ha estat reconeguda alguna de les prestacions engegades per pal·liar la situació d'aquest col·lectiu com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. En concret, s'han aprovat 55.419 sol·licituds a la província de Barcelona, 7.967 a la província de Girona, 3.715 a Lleida i 7.581 a la província de Tarragona.

Des de març de 2020, s'han abonat prestacions destinades a aquest col·lectiu per un valor de 6.395 milions d'euros. Aquestes ajudes s'han anat adaptant a la marxa de la pandèmia gràcies a successius acords amb les associacions d'autònoms.

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa *Cunillera, ha destacat “la important labor que ha dut a terme el Govern des de l'inici de la pandèmia per ajudar als sectors més afectats i perquè ningú es quedi enrere”.

La prestació per a autònoms compatible amb l'activitat, destinada a aquells treballadors que han vist disminuïda la seva facturació de manera notable, aconsegueix a 361.346 beneficiaris. Per la seva banda, l'ajuda que es va dissenyar per protegir a aquells treballadors que no compleixen els requisits per accedir a l'anterior prestació compatible amb l'activitat (per exemple, per tenir una tarifa plana o no tenir el període de cotització necessari) contempla en aquesta nòmina prestacions per 79.056 treballadors per compte propi.

El nombre de treballadors autònoms que reben la prestació per una suspensió temporal de tota l'activitat a causa de resolució de l'autoritat competent s'ha reduït aquest mes a causa de l'aixecament de les restriccions en algunes comunitats autònomes. En la nòmina que s'abona demà, uns 9.767 treballadors autònoms reben aquesta ajuda, enfront dels 40.347 beneficiar-vos de l'anterior nòmina. En aquesta xifra s'inclouen tant els treballadors que venien percebent la prestació amb anterioritat a la seva pròrroga en el RD-Llei 2/2021 com les noves prestacions.

La prestació específica per a treballadors per compte propi de temporada arriba a l'abril a 814 treballadors.

NÒMINA BENVOLGUDA (30 abril 2021)
Prestació Beneficiaris Nòmina (euros)
Prestació compatible amb l'activitat 361.346 381.648.184,29
Prestació per a autònoms obligats a suspendre la seva activitat per resolució administrativa* 9.767 5.052.490,89
Prestació per baixos ingressos 79.056 38.833.610,84
Prestació per a treballadors de temporada 814 541.676,42
Prestacions procedents del RD 30/2020 645 529.132,22
*Presetaciones extintes, del Reial decret-llei 8/2020 i 24/2020 158 140.016,31

 *S'inclouen els beneficiaris que venien percebent la prestació amb anterioritat a la seva pròrroga en el RD-Llei 2/2021 i les noves prestacions.

 

Beneficiaris per sectors

El 35,29% dels afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms del sector de l'Hostaleria compta amb una prestació aquest mes amb una ajuda, percentatge que ascendeix al 26,58% en el cas d'Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. En el sector de Transport i emmagatzematge, el 23,46% dels autònoms compta amb ella.

En nombres absoluts, Hostaleria, amb 112.284 prestacions, i Comerç, amb 101.969, són els sectors amb més afiliats amb prestació aquest mes.

PRESTACIONS APROVADES A 26 D'ABRIL

C.N.A.I Sol·licituds aprovades Percentatge sobre el total d'afiliats
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 3.323 1,25%
Industrial extractives 75 4,42%
Indústria manufacturera 10.080 8,60%
Subministro energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 90 5,25%

*Sumi d'aigua, sanejament, gestió de residus i *descont

100 4,11%

Construcció

26.887 6,79%

Comerç a l'engròs i al detall, *repar vehicles i moto

101.969 13,21%

Transport i emmagatzematge

50.422 23,46%

Hostaleria

112.284 35,29%

Informació i comunicacions

5.578 8,00%

Activitats financeres i d'assegurances

1.984 3,29%

Activitats immobiliàries

5.863 11,74%

Activitats professionals, científiques i tècniques

24.281 8,09%

Activitats administratives i serveis auxiliars

21.549 16,25%

Administració pública i defensa; Seguretat Social *oblig

125 10,73%

Educació

14.543 15,33%

Activitats sanitàries i de serveis socials

8.060 6,59%

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment

19.140 26,58%

Altres serveis

39.344 18,62%

Activitats de les llars com a ocupadors domèstics

35 10,23%

Activitats d'organitzacions i organismes *extraterrit

69 28,28%
TOTAL 453.801 13,76%

Esquema d'ajudes

L'esquema actual, pactat amb les associacions d'autònoms, està vigent fins al 31 de maig.

En concret, la prestació per suspensió d'activitat va dirigida a aquells treballadors autònoms que vegin suspesa tota la seva activitat com a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la *COVID 19. La seva quantia és del 50% de la base mínima de cotització i s'incrementarà un 20% si l'autònom és membre d'una família nombrosa. Est, a més, queda exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest període explicarà com cotitzat. La prestació és compatible amb ingressos per compte d'altri fins a de 1,25 vegades el SMI. El benefici mínim benvolgut és de 760 euros mensuals.

Així mateix, la prestació compatible amb l'activitat la poden sol·licitar aquells treballadors els ingressos dels quals en el primer semestre de 2021 hagin caigut el 50% (abans era el 75%) respecte al segon semestre de 2019. L'import d'aquesta prestació és el que correspongui per la seva base de cotització.

La prestació extraordinària per baixos ingressos, per la seva banda, és per els qui no compleixen els requisits per accedir a les anteriors. Es destina a aquells autònoms que sofreixen una caiguda d'ingressos i que en el primer semestre de 2021 no hagin superat els 6.650 euros. La quantia és del 50% de la base mínima i és compatible amb ingressos per compte d'altri d'1,25 vegades el SMI. També continua, adaptant el període de referència, la prestació per a autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el primer semestre de 2021.