La Seguretat Social tramita a Catalunya 19.895 permisos per naixement i cura del menor en el primer trimestre

La Seguretat Social tramita a Catalunya 19.895 permisos per naixement i cura del menor en el primer trimestre

30/04/2021

  • La Seguretat Social ha tramitat 109.644 permisos per naixement i cura de menor en el primer trimestre en el conjunt d'Espanya
  • Teresa *Cunillera ha destacat la importància de l'equiparació “de permisos per a tots dos progenitors per avançar en la coresponsabilitat en les cures”
  • La despesa en aquestes prestacions entre gener i març va ser de 622,61 milions d'euros a Espanya

 

Barcelona, 30 d'abril.- La Seguretat Social ha tramitat a Catalunya 19.895 permisos per naixement i cura del menor en el primer trimestre. En concret, s'han tramitat 14.684 prestacions a la província de Barcelona, 2.066 a Girona, 1.091 a la província de Lleida i 2.054 a Tarragona. La quantia d'aquestes prestacions ascendeix a 122.860.800 euros per a famílies catalanes.

La Seguretat Social va tramitar 109.644 prestacions per naixement i cura de menor durant el primer trimestre de 2021 a Espanya. D'elles, 52.441 van correspondre al primer progenitor, habitualment la mare, i 57.203, al segon progenitor.

La despesa en la prestació per naixement i cura de menor en aquest període va ascendir a 622,61 milions d'euros. Des de l'1 de gener d'aquest any, el permís de tots dos progenitors té la mateixa durada, 16 setmanes, i és intransferible.

Aquesta prestació seria l'equivalent a les prestacions de maternitat i paternitat vigents fins a abril de 2019. La seva diferent durada i obligatorietat fan impossible comparar dades d'anys anteriors de forma homogènia.

Per comunitats autònomes, el major nombre de prestacions per naixement i cura de menor entre gener i març va correspondre a Andalusia (20.668), Catalunya (19.895), Madrid (15.675) i la Comunitat Valenciana (11.551).

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa *Cunillera, ha destacat la importància de l'equiparació “de permisos per a tots dos progenitors des del gener passat per avançar en la coresponsabilitat en les cures i en la reducció de la bretxa laboral i salarial, que afecten especialment a les dones que són mares”.

Permís idèntic per a tots dos progenitors

En 2021, el permís del segon progenitor, anteriorment denominat permís de paternitat, és des de l'1 de gener de 2021 idèntic al del primer progenitor. Aquesta prestació per naixement i cura de menor, igual ja per a tots dos progenitors, es reconeix com un dret individual i no transferible. Aquest permís és de 16 setmanes i 6 d'elles hauran de gaudir-se immediatament després del part o resolució judicial o administrativa en cas d'adopció, guarda o acolliment.

La quantia d'aquestes prestacions és equivalent a la base de cotització del mes anterior al part, adopció, guarda o acolliment, i s'abona directament per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) durant les setmanes que dura el permís.

Des del passat mes d'agost, l'Institut Nacional de la Seguretat Social va ampliar el seu servei per sol·licitar telemàticament els períodes successius de descans per naixement o cura del menor, si els progenitors opten per dividir el període. Es pot, per tant, iniciar el tràmit, sense necessitat de desplaçaments a les oficines de la Seguretat Social, a través del portal La teva Seguretat Social (https://sede.seg-social.gob.es/) amb certificat digital o usuari i contrasenya en Cl@ve permanent.

 

Excedències per cura de fill/a, menor acollit o familiar

D'altra banda, el nombre d'excedències donades de alta en el primer trimestre de l'any va ser d'11.262, de les quals 9.602 van correspondre a dones, el 85,3%, i 1.660 a homes, que equival al 14,7%.

Per comunitats autònomes, el major nombre d'excedències es va registrar a Madrid (2.118), Catalunya (1.659), País Basc (1.282), Andalusia (1.201) i Comunitat Valenciana (1.185).

El nombre d'excedències s'ha reduït de mitjana un 19,65% respecte al mateix a l'exercici 2020, encara que el comportament és diferent per comunitats autònomes. Només augmenta al País Basc (15,81%) i Astúries (2,26%) i la Ciutat Autònoma de Ceuta (100%). La resta de les comunitats autònomes registren descensos, especialment, a Balears (-34,89%), Cantàbria (-32,21%) i Madrid (-30,81%), on es redueix per sobre del 30% respecte de 2020.

Els treballadors i treballadores poden sol·licitar excedència per atendre a fills/as o menors acollits o per a la cura d'altres familiars. Els tres primers anys d'excedència per a la cura d'un fill/a o menor acollit tenen la consideració de període de cotització efectiva a l'efecte de les prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat. També es considera efectivament cotitzat, a l'efecte d'aquestes prestacions, el primer any d'excedència per a la cura d'altres familiars.