El Balanç de Criminalitat puja un 6% en Illes Balears de gener a març de 2017

19/05/2017

El primer balanç de l'any inclou nous indicadors estadístics amb la finalitat d'adaptar-se als estàndards europeus i internacionals, millorant la comparació internacional de les estadístiques i la capacitat d'anàlisi nacional i internacional / En el primer trimestre les Illes van sumar 12.175 infraccions penals enfront de les 11.488 del mateix període de 2016


El Ministeri de l'Interior ha fet públic  aquest matí el Balanç de Criminalitat corresponent al primer trimestre de 2017, on Illes Balears presenta un augment del 6% del total d'infraccions penals. Així, de gener a març d'aquest any es van comptabilitzar 12.175 infraccions enfront de les 11.488 del mateix període de 2016.

Aquest primer Balanç 2017 presenta diverses novetats. La principal és la inclusió d'uns nous indicadors de criminalitat, prenent com a base la modificació de l'Oficina Estadística de la Unió Europea (EUROSTAT) amb la finalitat de millorar la coherència i comparabilidad internacional de les estadístiques sobre el delicte, a més de millorar la capacitat d'anàlisi a nivell nacional i internacional. La nova classificació provoca que les dades no siguin del tot homogenis amb els de balanços anteriors provocant  variacions més accentuades del que les dades per separat assenyalen.

A més, el Ministeri de l'Interior facilita a partir d'aquest balanç dades de les localitats amb població superior a 30.000 habitants, a diferència de com es venia fent en l'actualitat que eren les localitats superiors a 50.000 habitants. Finalment, destacar l'engegada d'un Portal Estadístic d'accés públic, on es podrà consultar la informació desitjada i també mapes i gràfics amb les dades seleccionades (www.estadisticasdecriminalidad.es).

L'augment de la criminalitat ve provocat per la pujada dels robatoris amb violència o intimidació, 236 aquest primer trimestre de l'any per 151 de fa 2016, comptabilitzant-se 85 casos més; i la pujada de la temptativa d'homicidis dolosos i assassinats (7 per 3, un 133%), sent aquesta una dels nous indicadors aportats en el Balanç. Els furts repuntan lleugerament, un 1,4% (3.620 per 3.571).

En canvi, descendeixen significativament els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions un -16,7% (811 de gener a març enfront de 974 del mateix període de 2016). També baixen els delictes greus i menys greus de lesions un -13,6% (108 per 125) en aquests primers tres mesos de l'any, on a més es va produir 1 homicidi o assassinat consumat en Illes Balears pels 2 de gener a març de 2016.


ILLA DE MALLORCA

A Mallorca l'augment d'infraccions penals va ser del 6,3% durant el primer trimestre de l'any, comptabilitzant-se 9.717 delictes i faltes enfront de 9.143 del mateix període de l'any anterior.

Baixen els robatoris amb força en domicilis i establiments (630 aquest primer trimestre per 726 en 2016) i pugen els robatoris amb violència o intimidació (205 per 124) i la temptativa d'homicidis i assassinats (4 enfront de 2).

  • Palma. Les infraccions pugen un 7,6% (5.739 de gener a març enfront de 5.333 del primer trimestre de 2016).
  • Calvià. Les infraccions pugen un 1,2% (573 de gener a març enfront de 566 del primer trimestre de 2016).
  • Inca. Les infraccions pugen un 14,9% (293 de gener a març enfront de 255 del primer trimestre de 2016).
  • Llucmajor. Les infraccions pugen un 18,8% (372 de gener a març enfront de 313 del primer trimestre de 2016).
  • Manacor. Les infraccions es mantenen estables amb lleu repunt del 0,7% (281 de gener a març enfront de 279 del primer trimestre de 2016).
  • Marratxí. Les infraccions baixen un -15,3% (298 de gener a març enfront de 352 del primer trimestre de 2016).


ILLA DE MENORCA

A Menorca les infraccions penals de gener a març van baixar un -2,1%, comptabilitzant-se 594 delictes i faltes enfront de 607 del mateix període de 2016.

Baixen els robatoris amb violència un -85,7% (1 per 7 en 2016) i els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions un -35,9% (41 enfront de 64). Per contra, pugen els furts un 14% (171 per 150) i la substracció de vehicles un 60% (8 enfront de 5).


ILLA D'EIVISSA

A la illa d'Eivissa les infraccions penals de gener a març van pujar un 10%, comptabilitzant-se 1.788 enfront de les 1.625 del mateix període de 2016.

Baixen els robatoris amb força en domicilis i establiments un -21,7% (123 enfront dels 157 de 2016) i la substracció de vehicles un -32,2% (59 enfront de 87). Mentre pugen els robatoris amb violència o intimidació un 50% (30 per 20, 10 més) i els furts un 6,4% (481 enfront de 452).

  • Eivissa ‘Vila’. Les infraccions baixen un -6,9% (530 de gener a març enfront de 569 del primer trimestre de 2016).
  • Santa Eulària des Riu. Les infraccions pugen un 15% (445 de gener a març enfront de 387 del primer trimestre de 2016).


ILLA DE FORMENTERA

En la pitusa menor les infraccions penals van descendir un -32,7% de gener a març d'aquest any, sumant-se 76 enfront de les 113 del mateix període de 2016. Baixen tots els indicadors, especialment els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions fins a un -37% (17 enfront de 27, deu menys) i la substracció de vehicles un -53,8% (6 enfront d'11 de fa un any). Els furts, estabilitzats (13, igual que en 2016).
 

Dades reajustades per equiparar-los a Europa

Les dades presentades del primera Balanç de Criminalitat de 2017 assenyalen un repunt general de les infraccions penals a les Illes, si bé cal tenir en compte que s'han inclòs nous indicadors de seguretat, tenint en compte la modificació implementada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (EUROSTAT), amb l'objectiu d'acomodar els balanços als estàndards europeus i internacionals en aquesta matèria. Això fa que “algunes dades no siguin totalment comparables amb balanços anteriors i que calgui esperés als successius per comprovar l'evolució de la delinqüència a les Illes”, analitza la delegada del Govern.

A més, cal tenir en compte l'allargament de la temporada i que des de finals de febrer les Illes ja han rebut una gran quantitat de turistes, la qual cosa provoca l'augment dels delictes. “Aquest repunt de la criminalitat del primer balanç de l'any ens anima a seguir treballant amb més intensitat recolzant la intensa labor que desenvolupen les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, que fan de la seguretat un dels punts forts de la nostra destinació. Estic segura que anem a tenir una bona temporada alta, amb més reforços i presència policial als carrers”.