Formació

Disposa de material addicional per a l'autoformació en la secció formació de la web IMI de la Comissió. En particular per a una presentació estrictament divulgativa sobre què és IMI pot veure aquest vídeo d'animació de la Comissió UE: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/video/all_about_imi_es.mp4
 

Si està planificant alguna sessió de formació, li preguem contacti amb el NIMIC (atencionusuarios.imi@seap.minhap.es): podem facilitar material divers per a la formació, i fins i tot recolzar presencialment les activitats formatives d'altres coordinadors.
A més, només coneixent amb àmplia antelació les dates de l'activitat podrem des de la coordinació nacional sol·licitar a la Comissió que no es realitzin activitats de manteniment o unes altres que puguin afectar a la disponibilitat del sistema durant el curs.