Comissió Bilateral de Cooperació:
L’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya acorden retirar quatre conflictes de competència

13/09/2005

Comisión Bilateral de Cooperación


Comissió Bilateral de Cooperació
 
 
  •  Les lleis estatal i catalana d’ horaris comercials no seran recorregudes i hi haurà  desistiments en complements de pensions i selecció universitària
 
L’aprovació d’aquests nous acords, que redueixen la conflictivitat amb Catalunya, són el resultat de la línia de diàleg i cooperació establerta pel Govern amb les Comunitats Autònomes durant aquesta legislatura, que ja han permès l’eliminació de 18 conflictes de competència amb Catalunya, incloent els recollits en els acords aprovats avui. La conflictivitat amb el conjunt de Comunitats Autònomes ha registrat al llarg de la present Legislatura 27 desistiments per part de l’ Estat i 58 desistiments des de les autonomies.És a dir, el diàleg i la col·laboració del Govern amb els executius autonòmics ha fet possible la desaparició d’ un total de 85 conflictes competencials.
 
HORARIS COMERCIALS
 
L’Acord fa referència a la Llei estatal 1/2004, de 21 de desembre, d’ horaris comercials, i a la Llei catalana 8/2004, de 23 de desembre, d’ horaris comerciales. Totes dues lleis han estat objecte de negociació en un grup de treball, constituït arran de la reunió de la Comissió Bilateral de Cooperació del passat  9 de març.
 
Després de les reunions mantingudes s’ha arribat a aquest acord que permet donar per conclosa la conflictivitat evitant així la interposició d’ambdós recursos d’inconstitucionalitat. L’Estat i la Generalitat de Catalunya es comprometen, a més, a establir els mecanismes necessaris per a que les seves respectives lleis comercials no mantinguin aspectes que puguessin suposar, per a una o altra Administració, invasió de competències.
 
 
ACORD PER RESOLDRE ALTRES CONFLICTES
 
Les negociacions també han permès subscriure un segon Acord pel qual les dues parts es comprometen a disminuir la conflictivitat a través dels corresponents desistiments, ja que han desaparegut les causes que els van motivar.
 
L’ Estat desistirà d’ un conflicte positiu de competències relatiu al complement de determinades pensions establert per la Generalitat de Catalunya el 1998, conflicte que ha perdut el seu objecte en raó de l’aplicació de la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 239/2002) i de l’ aprovació de la Llei 4/2005, de 22 d’ abril, sobre efectes en les pensions no contributives dels complements atorgats per les Comunitats Autònomes.
 
Per la seva part, la Generalitat de Catalunya desisteix d’un conflicte positiu de competències en relació amb el reial decret 69/2000, de 21 de gener, relatiu a procediment d’accés a la Universitat, Reial decret que ja va ser derogat per la Llei Orgànica d’ Universitats.